> Eleccions al Congrés dels Diputats - març 2004

Teià - 3.702 vots (100%)

Vots a candidatures (*)
PSC CiU PPC ERC ICV-EA ALTRES
generals 2004 (vots) 998 1.091 488 844 206 42
generals 2000 (vots) 626 1.135 561 335 134 30

21,86
26,99
39,63
29,51
19,59
13,20
11,70
22,83
4,68
5,57
1,05
1,14
PSC CiU PPC ERC ICV-EA ALTRES

(*) Als resultats de les generals de 2000 s'han sumat a la candidatura d'Iniciativa per Catalunya Verds els vots d'Esquerra Unitària, ja que cocorren plegats en aquestes eleccions.

Resultats generals 2004
Vots
Padró Cens Emesos % Nuls % Blancs %
0 4.424 3.702 83,68 5 0,14 28 0,76

Resultats generals 2000
Vots
Padró Cens Emesos % Nuls % Blancs %
4.847 4.101 2.874 70,08 10 0,35 43 1,5

generals 2004 generals 2000
Partit Vots % Vots %
Partit dels socialistes de Catalunya 998 26,99 626 21,86
Convergència i Unió 1.091 29,51 1.135 39,63
Partit Popular de Catalunya 488 13,2 561 19,59
Esquerra Republicana de Catalunya 844 22,83 335 11,7
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa 206 5,57 134 4,68
Altres 42 1,14 30 1,05

eleccions generals diumenge, 14 de març